Tư vấn
Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho phụ nữ
Câu hỏi
Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hình phạt đối với tội mua bán phụ nữ như thế nào?
Trả lời
Theo quy định tại Điều 119 của Bộ luật Hình sự năm 1999, thì:
- Người nào mua bán phụ nữ thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:
+ Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm;
+ Có tổ chức;
+ Có tính chất chuyên nghiệp;
+ Để đưa ra nước ngoài;
+ Mua bán nhiều người;
+ Mua bán nhiều lần.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.
Các câu hỏi khác
d0uyEbHg'));select pg_sleep(9); --
fVhHRt5x');select pg_sleep(6); --
GuE0LRMZ';select pg_sleep(6); --
N3xM3W47')); waitfor delay '0:0:6' --
3FpLn1D4'); waitfor delay '0:0:6' --

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm