Tư vấn
Hỏi đáp luật phòng chống bạo lực trong gia đình
Câu hỏi
Trong phòng ngừa bạo lực gia đình, luật quy định những giải pháp gì?
Trả lời
Để phòng ngừa bạo lực gia đình luật đưa ra 3 giải pháp cơ bản sau đây:
1. Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực trong gia đình;
2. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thanh viên trong gia đình;
3. Tư vấn, góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng ngừa bạo lực gia đình
Các câu hỏi khác
XInzfelujUEybMhYm
EslBpnUlMNK
IHbZzM8W'));select pg_sleep(5); --
NhZBFSy3');select pg_sleep(5); --
z20qoJUh';select pg_sleep(5); --

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm