Tư vấn
Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho phụ nữ
Câu hỏi
Người bị xử phạt tù là phụ nữ có thể được hoãn, tạm đình chỉ thi hành trong trường hợp nào?
Trả lời
Khi bị xử phạt tù, người phụ nữ có thể được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt khi: có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn hoặc tạm đình chỉ cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Thời hạn tạm đình chỉ không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù.
Các câu hỏi khác
d0uyEbHg'));select pg_sleep(9); --
fVhHRt5x');select pg_sleep(6); --
GuE0LRMZ';select pg_sleep(6); --
N3xM3W47')); waitfor delay '0:0:6' --
3FpLn1D4'); waitfor delay '0:0:6' --

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm