Tư vấn
Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho phụ nữ
Chị M là công nhân của xí nghiệp may mặc phụ trách phần đứng máy, chị đang mang thai tháng thứ bảy. Gần đây, để đảm bảo thực hiện hợp đồng dịch vụ may xuất khẩu mà công ty đã ký kết với đối tác nước ngoài, lãnh đạo công ty quyết định huy động toàn bộ 100% công nhân đi làm thêm giờ, làm ca đêm, trong đó có cả chị M. Vậy quyết định của lãnh đạo công ty đối với trường hợp của chị M là đúng hay sai? Theo quy định của pháp luật lao động chị M có được hưởng sự ưu tiên nào không?
Tuần trước, tôi cùng một số người trong bản lên rừng chặt cây lấy gỗ về làm củi bán, chúng tôi đã bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra phát hiện và cho biết chúng tôi đã vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, vì vi phạm lần đầu với số lượng ít nên sẽ bị xử phạt hành chính. Hiện nay, tôi đang mang thai tháng thứ tư, vậy tôi có được hưởng sự ưu tiên nào khi bị xử phạt hành chính không?

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm