Thông tin tổng hợp
Tổ chức phát vay nhóm Phụ nữ tín dụng tiết kiệm tại Phường 14

Chiều ngày 22/3/2014, Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức  phát vay cho 19 thành viên nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm tại Phường 14 với tổng số tiền 102.000.000đ. Qua đó, giúp các chị ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Các thông tin khác

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm