Phụ nữ Bình Thạnh góp ý xây dựng Hội
  Góp ý cho Dự thảo Báo cáo của BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII trình Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Dự thảo văn kiện: upload/DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BCH TW HỘI LHPN VN.pdf

Các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo của BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII trình Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, xin gửi về mail của Hội LHPN quận Bình Thạnh: hlhpn.binhthanh@gmail.com

  Góp ý cho Dự thảo Báo cáo của BCH Hội LHPN TPHCM khóa X trình Đại hội Đại biểu phụ nữ TPHCM lần thứ XI

Dự thảo văn kiện: upload/DỰ THẢO BC CỦA HỘI LHPN TP.pdf

Các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo của BCH Hội LHPN TPHCM khóa X trình Đại hội Đại biểu phụ nữ TPHCM lần thứ XI, xin gửi về mail của Hội LHPN quận Bình Thạnh: hlhpn.binhthanh@gmail.com

    Cập nhật | Xóa
 
  Góp ý cho Dự thảo Báo cáo của BCH Hội LHPN quận Bình Thạnh trình Đại hội Đại biểu phụ nữ quận lần thứ XII

Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026 upload/SKM_308e21042217100(3).pdf

Mọi ý kiến góp ý đề nghị gửi về mail của Hội LHPN quận Bình Thạnh: hlhpn.binhthanh@gmail.com

  [Tài liệu] Hỏi đáp pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
Mời mọi người đăng nhập vào đường link bên dưới để xem các nội dung hỏi đáp liên quan đến pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân nhé! https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/-tai-lieu-hoi-dap-phap-luat-ve-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-1491875829
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm