Thông tin tổng hợp
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố và Ban Thường vụ Quận Ủy Bình Thạnh, ngày 20/7/2016, Hội LHPN Quận đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và giao ban tuyên truyền viên quý 3 năm 2016.

        Đồng chí Võ Hoàng Phú – QUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận báo cáo chuyên đề với sự tham dự của Thường trực 23 cơ sở Hội và 120 hội viên lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt trên địa bàn quận.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu ba chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020

Sau khi nghe xong các chuyên đề, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi tại tổ về những điểm mới, cũng như thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động của tập thể, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

                                              Mai Tuấn

Các thông tin khác
Hội thi nâng cao kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho hội viên phụ nữ hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chuyên đề "Phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS trong nữ sinh viên" tại trường Đại học Hutech
HỘi LHPN quận Bình Thạnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/102016
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức hội thi “Gương sáng Phụ nữ quanh tôi” năm 2016
Hoạt động "Phụ nữ Bình Thạnh - hành trình về nguồn"
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm