Tư vấn
Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho phụ nữ
Câu hỏi
Mang thai tháng thứ tư, vậy tôi có được hưởng sự ưu tiên nào khi bị xử phạt hành chính không?
Tuần trước, tôi cùng một số người trong bản lên rừng chặt cây lấy gỗ về làm củi bán, chúng tôi đã bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra phát hiện và cho biết chúng tôi đã vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, vì vi phạm lần đầu với số lượng ít nên sẽ bị xử phạt hành chính. Hiện nay, tôi đang mang thai tháng thứ tư, vậy tôi có được hưởng sự ưu tiên nào khi bị xử phạt hành chính không?
Trả lời
Để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ, thể hiện sự quan tâm, ưu ái của Nhà nước và xã hội đối với đối tượng này, nhất là khi họ đang mang thai, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002) đã qui định về các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt vi phạm hành chính, trong đó khẳng định: Người vi phạm là phụ nữ có thai, người già yếu, người có bệnh hoặc tàn tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình…thì được coi là tình tiết giảm nhẹ khi xem xét các biện pháp xử phạt hành chính. Trong trường hợp của bạn, việc bạn đang mang thai được coi là tình tiết giảm nhẹ, đây sẽ là cơ sở để cơ quan kiểm lâm xem xét, chiếu cố và áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện hiện có của bạn.
Các câu hỏi khác
d0uyEbHg'));select pg_sleep(9); --
fVhHRt5x');select pg_sleep(6); --
GuE0LRMZ';select pg_sleep(6); --
N3xM3W47')); waitfor delay '0:0:6' --
3FpLn1D4'); waitfor delay '0:0:6' --

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm