Thông tin tổng hợp
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2012

Ngày 4/7/2012, Hội LHPN quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 - Ban chấp hành lần thứ XI (mở rộng), sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2012.

Các thông tin khác

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm