Kết quả thực hiện các chương trình công tác trọng tâm
Tổ chức tọa đàm “Phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới” và ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ “Phụ nữ với Đề án 343”

Ngày 30/5/2013, Ban thường vụ Hội LHPN quận đã tổ chức tọa đàm “Phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới”, ra mắt mô hình điểm Câu lạc bột “Phụ nữ với Đề án 343” cho cán bộ Hội cơ sở, hội viên phụ nữ nòng cốt trên địa bàn quận.

 

Đến tham dự tọa đàm có đồng chí Trần Thị Bích Vân – Phó trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN Thành phố, đồng chí Hoàng Mai Quỳnh Hoa – Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN quận cùng hơn 8 chị là thường trực Hội LHPN 20 Phường, 2 chợ và công an quận.

 

Thời gian qua, Hội LHPN quận đã chỉ đạo các cơ sở Hội tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm của Đề án 343. Tổ chức các cuộc tuyên truyền với hơn 69.644 lượt người tham dự; nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu; các kỹ năng nuôi dạy con tốt, đồng thời tập trung hướng dẫn các kỹ năng truyền thông cho các cán bộ Đoàn, Hội và xây dựng các mô hình tuyên truyền tại cơ sở. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung một số nội dung  phân loại các đối tượng phụ nữ, rà soát kiến thức các đối tượng phụ nữ để có cách thức tuyên truyền Đề án cho phù hợp. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội cần phát huy số đối tượng phụ nữ trí thức trên địa bàn, sử dụng các hội viên phụ nữ có trình độ làm lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền. Ngoài ra để Đề án 343 thực sự đi vào cuộc sống, công tác biểu dương khen thưởng các gương cá nhân điển hình cũng phải được quan tâm, tổ chức kịp thời.

 

Tại hội nghị tọa đàm, Ban Thường vụ Hội LHPN quận đã ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ “Phụ nữ với Đề án 343” tại đơn vị Phường 14. Câu lạc bộ “Phụ nữ với Đề án 343” ra mắt lần này sẽ góp phần tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các cuộc thi liên quan tới giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng 04 phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng – trung hậu - đảm đang”.
Các thông tin khác
Gương sáng Phụ nữ "Người Phụ nữ luôn hết mình với công tác xã hội từ thiện"
Tài liệu tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước
Tài liệu tuyên truyền
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm