Thông tin tổng hợp
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức cho cán bộ Hội cơ sở gặp gỡ và giao lưu học tập kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Hội năm 2014

Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức cho cán bộ Hội cơ sở gặp gỡ và giao lưu học tập kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Hội năm 2014

Căn cứ kế hoạch số 19/KH-HPN ngày 1/4/2014 của Hội LHPN quận Bình Thạnh về việc tổ chức cho cán bộ Hội cơ sở gặp gỡ và giao lưu học tập kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Hội năm 2014. Ngày 19/4/2014, Hội LHPN quận Bình Thạnh về việc tổ chức cho cán bộ Hội cơ sở gặp gỡ và giao lưu tại Mỹ Tho – Bến Tre. Tham dự có đồng chí Phan Hữu Chính – QUV – Phó Ban Dân vận Quận ủy; Đồng chí Đỗ Thị Minh Quân – QUV – CT. Hội LHPN quận, cùng Thường trực 20 Hội cơ sở, Chợ Bà Chiểu, Chợ Thị Nghè và CLB Nữ doanh nghiệp quận.

Các thông tin khác
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thông tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2017
Thông tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2016
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2015
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2014

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm