Thông tin tổng hợp
Hội LHPN quận Bình Thạnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
          
              Trong năm 2016, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Bình Thạnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến Cán bộ, hội viên phụ nữ đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác phong trào Phụ nữ và hoạt động Hội gắn với việc phát động đăng ký công trình thi đua yêu nước đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Quận Bình Thạnh (tháng 6/1976-6/2016) với những nội dung cụ thể như sau:
           Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trở thành nề nếp trong sinh hoạt chi, tổ hội tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và quần chúng phụ nữ trong đó cán bộ, hội viên làm nòng cốt trong phong trào tại địa bàn dân cư gắn với nâng chất mô hình “Gia đình hội viên làm theo lời Bác” gắn việc thực hiện kể các chuyện về Bác và giới thiệu các “Gương sáng Phụ nữ quanh tôi” điển hình tiên tiến trong các buổi sinh hoạt Chi, tổ Hội phụ nữ. Nhân rộng việc thực hiện “Chi hội tiêu biểu làm theo lời Bác” với 8 tiêu chí đến Chi hội phụ nữ khu phố với những cách làm sáng tạo mang nét riêng của các cán bộ Hội phụ nữ làm tăng thêm sức lan tỏa của phong trào học tập và làm theo Bác luôn đổi mới không ngừng. Qua đó, đã xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Hội thân thiện với hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân”, như đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công tác tuyên truyền, công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác hội họp, xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội gương mẫu, sâu sát hội viên phụ nữ được gắn với việc thực hiện khẩu hiệu hành động “Phụ nữ mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng”, trao đổi, tọa đàm về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tạo động lực thi đua, phấn đấu trong hoạt động Hội”.
         Ban Thường vụ Hội LHPN quận mong muốn rằng, thông qua việc phát động các nội dung cụ thể trên các chị Cán bộ, HVPN thực sự cải biến được hình ảnh của chính bản thân, cải biến hình ảnh người cán bộ Hội theo hướng năng động, sáng tạo, gần gũi với hội viên, phụ nữ, với các tầng lớp nhân dân và những cách làm tiêu biểu, thiết thực, thắm tình chị em của các cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ sở Hội sẽ đem lại luồng sinh khí mới trong hoạt động hội, thể hiện sự phong phú, sáng tạo khi làm theo gương Bác, tạo nên nhiều biến chuyển trong hoạt động Hội trong những năm tiếp theo.
                                                                                    Phúc Hạ
Các thông tin khác
Hội thi nâng cao kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho hội viên phụ nữ hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chuyên đề "Phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS trong nữ sinh viên" tại trường Đại học Hutech
HỘi LHPN quận Bình Thạnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/102016
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức hội thi “Gương sáng Phụ nữ quanh tôi” năm 2016
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm