Thông tin tổng hợp
Phát huy vai trò của các cấp Hội LHPN trong công tác bầu cử Quốc Hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
             Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; vận động phụ nữ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần đảm bảo tỷ lệ và chất lượng phụ nữ tham gia Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
            Hội LHPN Quận đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên cơ sở tài liệu sinh hoạt hội viên do Trung ương Hội, Ban Tuyên giáo Hội LHPN Thành phố phát hành phù hợp với các đối tượng phụ nữ ở địa phương về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bầu cử. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền về bình đẳng giới; về vị trí, vai trò, đóng góp của phụ nữ trong xã hội. Đồng thời, tuyên truyền về những đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm và niềm tin của cộng đồng đối với các nữ ứng cử viên.
             
Hội LHPN Quận cũng xác định được tầm quan trọng, mục đích của việc để giới nữ tham gia vào cơ quan dân cử, từ đó Hội đã chủ động rà soát lập danh sách trích ngang của 148 chị là cán bộ, hội viên, phụ nữ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang công tác và sinh sống trên địa bàn quận để có cơ sở đề xuất nhân sự trong quá trình hiệp thương Mặt khác các cán bộ Hội từ quận đến phường đã và đang tham gia, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm là thành viên trong tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử (Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử) trong lần hiệp thương thứ nhất tại các đơn vị. Để phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ sở Hội cần quan tâm thực hiện đầy đủ các nội dung sau:
  • Thứ nhất: Tích cực tuyên truyền các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử bằng nhiều hình thức khác nhau như viết tin/bài và tổ chức hội nghị tuyên truyền; phát tờ gấp, băng rôn, khẩu hiệu… cho các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn quận và tại các cuộc sinh hoạt chi/tổ phụ nữ.
  • Thứ hai: Chủ động lựa chọn, lập danh sách trích ngang phụ nữ đáp ứng tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu, giới thiệu với cấp ủy, Ủy ban bầu cử tham gia ứng cử bảo đảm theo đúng quy định; vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; cung cấp cho hội viên, phụ nữ các thông tin liên quan đến bầu cử (thông tin về danh sách ứng cử viên, số lượng đại biểu được bầu; ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu, các nguyên tắc cần nhớ khi đi bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu; các tiêu chí để lựa chọn người đại biểu xứng đáng…
  •  Thứ ba: Thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm thành viên trong tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử được quy định theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nắm vững lịch hiệp thương và nhiệm vụ của tổ chức phụ trách bầu cử, tích cực, chủ động tham gia có chất lượng, hiệu quả các kỳ hiệp thương; tham gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo quy định
  • Thứ 4: Tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về việc đảm bảo cơ cấu nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt tỷ lệ ít nhất là 35%. Trong đó chú trọng các nội dung như: Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, trách nhiệm của tổ chức Hội; Việc dự kiến cơ cấu, số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Việc đảm bảo tiêu chuẩn của nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân; Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên; Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ, của tổ chức Hội trước, trong bầu cử và sau cuộc bầu cử... Việc bảo đảm tỷ lệ có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp là phụ nữ là một nội dung đặc biệt quan trọng, Hội LHPN từ Quận đến Phường cần quan tâm thực hiện trong năm 2016. 
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần, những công việc chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và bầu ra được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đang được thực hiện. Đây không phải là trách nhiệm riêng của một cá nhân, tổ chức nào mà là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, nhân dân trên địa bàn quận và cũng là trách nhiệm của phụ nữ trong việc thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của mình
                                                                                                                      Mai Tuấn
Các thông tin khác
Hội thi nâng cao kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho hội viên phụ nữ hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chuyên đề "Phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS trong nữ sinh viên" tại trường Đại học Hutech
HỘi LHPN quận Bình Thạnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/102016
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức hội thi “Gương sáng Phụ nữ quanh tôi” năm 2016
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm