Kết quả thực hiện các chương trình công tác trọng tâm
Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm (giai đoạn 2010 - 2015)
  Lễ khai giảng lớp đào tạo kỹ thuật “cắt, uốn tóc” năm 2013

Ngày 18/4/2013, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Bình Thạnh đã tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo kỹ thuật “cắt, uốn tóc” năm 2013 cho cách viên là các em nữ thanh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

  Một số điều cần hiểu thêm về Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm" giai đoạn 2010 - 2015
Các thông tin khác
Đề án 343 - Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)
Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời chủ đề "Học để trở thành người công dân tốt"
Đề án 938
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm