Kết quả thực hiện các chương trình công tác trọng tâm
Đề án 343 - Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)

Ngày 30/5/2013, Ban thường vụ Hội LHPN quận đã tổ chức tọa đàm “Phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới”, ra mắt mô hình điểm Câu lạc bột “Phụ nữ với Đề án 343” cho cán bộ Hội cơ sở, hội viên phụ nữ nòng cốt trên địa bàn quận.

 

PHỤ NỮ VIỆT NAM HỌC TẬP, RÈN LUYỆN   

THEO CÁC PHẦM CHẤT ĐẠO ĐỨC   

“TỰ TIN – TỰ TRỌNG – TRUNG HẬU – ĐẢM ĐANG” 

Các thông tin khác

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm