Cán bộ, hội viên, phụ nữ quận Bình Thạnh tích cực hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2014
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2014
  Tổ chức phát vay nhóm Phụ nữ tín dụng tiết kiệm tại Phường 14

Chiều ngày 22/3/2014, Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức  phát vay nhóm Phụ nữ tín dụng tiết kiệm tại Phường 14.

  Chuyên đề " Phòng ngừa thiếu vi chất dinh dưỡng trong thời kỳ ăn dặm"
Sáng ngày 22/03/2014, Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chuyên đề " Phòng ngừa thiếu vi chất dinh dưỡng trong thời kỳ ăn dặm" tại Nhà thiếu Nhi quận Đoàn Bình Thạnh số 114 Đinh Tiên Hoàng P 1.
  Tổ chức ra mắt và tập huấn mô hình điểm "Vườn rau dinh dưỡng" tại nhà văn hóa Phường 13
Sáng ngày 20/03/2014, Hội LHPN Quận Bình Thạnh tổ chức ra mắt và tập huấn "Vườn rau dinh dưỡng" tại Nhà văn hóa Phường 13
Xem thêm »
Tài liệu sinh hoạt Hội viên năm 2012
  Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1
  Tài liệu sinh hoạt Hội viên quý 2
  Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 2 (bổ sung)
Xem thêm »

Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm