Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2014
  Hội nghị "Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Hội" năm 2014
             Ngày 01/4/2014, Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức năm 2014 về “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội”.
  Tổ chức phát vay nhóm Phụ nữ tín dụng tiết kiệm tại Phường 14

Chiều ngày 22/3/2014, Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức  phát vay nhóm Phụ nữ tín dụng tiết kiệm tại Phường 14.

  Chuyên đề "Phòng ngừa thiếu vi chất dinh dưỡng trong thời kỳ ăn dặm"
          Sáng ngày 22/03/2014, Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chuyên đề " Phòng ngừa thiếu vi chất dinh dưỡng trong thời kỳ ăn dặm" tại Nhà thiếu Nhi quận Đoàn Bình Thạnh số 114 Đinh Tiên Hoàng P 1.
Xem thêm »
Tài liệu sinh hoạt Hội viên năm 2012
  Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1
  Tài liệu sinh hoạt Hội viên quý 2
  Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 2 (bổ sung)
Xem thêm »

Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm