Phụ nữ cùng cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thông tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2016
  Khơi gợi lòng tự hào về chủ quyền Biển đảo Việt Nam
  Quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
  Phát huy vai trò của các cấp Hội LHPN trong công tác bầu cử Quốc Hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; vận động phụ nữ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần đảm bảo tỷ lệ và chất lượng phụ nữ tham gia Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội LHPN Quận đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên cơ sở tài liệu sinh hoạt hội viên do Trung ương Hội, Ban Tuyên giáo Hội LHPN Thành phố phát hành phù hợp với các đối tượng phụ nữ ở địa phương về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bầu cử. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền về bình đẳng giới; về vị trí, vai trò, đóng góp của phụ nữ trong xã hội.
Xem thêm »
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2015
  HƠN 400 CÁN BỘ HỘI VIÊN PHỤ NỮ THAM GIA “NGÀY HỘI PHỤ NỮ VỚI MÔI TRƯỜNG XANH” VÀ PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH XÉT XỬ HÀNH VI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh - sạch – an toàn”; đồng thời hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2015; Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Sáng ngày, 30/5/2015 Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức “Ngày hội phụ nữ với môi trường xanh” và Phiên tòa Giả định xét xử hành vi chống người thi hành công vụ tại Nhà văn hóa hóa khu phố 3 Phường 19 trên tuyến đường Trường Sa.

  Tuần lễ “Phụ nữ Bình Thạnh – ký ức về Đại thắng mùa xuân năm 1975”
Từ ngày 20/4 đến ngày 30/4/2015, Hội LHPN quận tổ chức Tuần lễ “Phụ nữ Bình Thạnh – ký ức về Đại thắng mùa xuân năm 1975” chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).
  Kết quả hoạt động chào mừng kỷ niệm 105 ngày Quốc tế Phụ nữ 105 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Hòa trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2015 và không khí đón tết cổ truyền Ất Mùi 2015 của dân tộc, kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn quận Bình Thạnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú.
Xem thêm »
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2014
  Hội LHPN quận Bình Thạnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày TBLS (27/7/1947 – 27/7/2014)
LHPN quận Bình Thạnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày TBLS (27/7/1947 – 27/7/2014)
  Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn quản lý nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn quản lý nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội
  Hội LHPN Quận Bình Thạnh tổ chức công trình trao Mái ấm tình thương
Hội LHPN Quận tổ chức trao Mái ấm tình thương cho hộ hội viên phụ nữ tại Hội LHPN Phường 22
Xem thêm »
Tài liệu sinh hoạt Hội viên năm 2012
  Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1
  Tài liệu sinh hoạt Hội viên quý 2
  Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 2 (bổ sung)
Xem thêm »

Đề án 343 - Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015 Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm