swiss https://www.hublotwatches.to/ online for sale at cheap price.rolex swiss https://www.vapeshop.me has long been passionate about watchmaking talent.hermesreplica rolex contains demand on your product.rainproof functioning certainly is the benefit of the best christiandior.to christian dior replica in the world.manly may possibly be the points with regards to cheap wholesale stella mccartney under $58.these replica miu miu are the world?ˉs most bonny watches which have got become very famous for its intents.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN BÌNH THẠNH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Nữ doanh nhân tích cực với hoạt động phong trào

              Là một doanh nhân nhưng chị rất tích cực trong các hoạt động phong trào, đặc biệt là đối với các hoạt động của Hội Phụ nữ. Chị là Hoàng Lệ Chi, sinh năm 1962 - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công Ty cổ phần Tư vấn dịch vụ Phúc Kim Long (356/4 XVNT- P.25- QBT- TP.HCM). Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ nữ Doanh nghiệp Quận Bình Thạnh, chị đã góp ý cho Ban Thường vụ Hội LHPN quận Bình Thạnh củng cố về nhân sự Ban chủ nhiệm, đồng thời rà soát thành viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tích cực vận động các nữ doanh nghiệp tham gia vào câu lạc bộ, tính đến thời điểm hiện nay, câu lạc bộ có 30 thành viên, trong đó phát triển mới 15 thành viên so với thời gian đầu củng cố và hoạt động dưới sự định hướng hoạt động và chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN quận Bình Thạnh.

  Hạnh phúc khi được chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh
           Tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong số 80 gương cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động được Ban thường vụ Hội LHPN quận vinh danh nổi bật có chị Võ Thị Xuân – Tổ trưởng Phụ nữ 7 – Khu phố 1 – Phường 13.
  Đảng viên trẻ tích cực trong phong trào Hội

Trong soá Chuû tòch Hoäi LHPN 20 Phöôøng treân ñòa baøn quaän Bình Thaïnh, coù moät ngöôøi caùn boä Hoäi ngöôøi nhoû nhaén, daùng cao cao, luoân tay luoân chaân trong caùc hoaït ñoäng, ñaëc bieät hôn nöõa duø tuoåi ñôøi vaãn coøn khaù treû (29 tuoåi) nhöng chò ñaõ coù 8 naêm gaén boù cuøng phong traøo Hoäi. Ñoù laø chò Traàn Thò Thu Trang – Ñaûng uûy vieân – Chuû tòch Hoäi LHPN Phöôøng 14.

Xem thêm »
Thông tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2017
  Hội thi Báo cáo viên – Tuyên truyền viên giỏi Chủ đề: “Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và hành động của Cán bộ, hội viên, phụ nữ quận Bình Thạnh”
  Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp.

  Hội LHPN quận Bình Thạnh tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Mỗi phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hằng ngày” giai đoạn 2007-2017 và Hội thao “Phụ nữ khỏe"
Xem thêm »
Thông tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2016
  Hội thi nâng cao kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho hội viên phụ nữ hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”
  Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chuyên đề "Phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS trong nữ sinh viên" tại trường Đại học Hutech
  HỘi LHPN quận Bình Thạnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/102016
Xem thêm »
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2015
  HƠN 400 CÁN BỘ HỘI VIÊN PHỤ NỮ THAM GIA “NGÀY HỘI PHỤ NỮ VỚI MÔI TRƯỜNG XANH” VÀ PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH XÉT XỬ HÀNH VI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh - sạch – an toàn”; đồng thời hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2015; Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Sáng ngày, 30/5/2015 Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức “Ngày hội phụ nữ với môi trường xanh” và Phiên tòa Giả định xét xử hành vi chống người thi hành công vụ tại Nhà văn hóa hóa khu phố 3 Phường 19 trên tuyến đường Trường Sa.

  Tuần lễ “Phụ nữ Bình Thạnh – ký ức về Đại thắng mùa xuân năm 1975”
       Từ ngày 20/4 đến ngày 30/4/2015, Hội LHPN quận tổ chức Tuần lễ “Phụ nữ Bình Thạnh – ký ức về Đại thắng mùa xuân năm 1975” chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).
  Kết quả hoạt động chào mừng kỷ niệm 105 ngày Quốc tế Phụ nữ 105 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Hòa trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2015 và không khí đón tết cổ truyền Ất Mùi 2015 của dân tộc, kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn quận Bình Thạnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú.
Xem thêm »
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2014
  Hội LHPN quận Bình Thạnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày TBLS (27/7/1947 – 27/7/2014)
LHPN quận Bình Thạnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày TBLS (27/7/1947 – 27/7/2014)
  Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn quản lý nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn quản lý nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội
  Hội LHPN Quận Bình Thạnh tổ chức công trình trao Mái ấm tình thương
Hội LHPN Quận tổ chức trao Mái ấm tình thương cho hộ hội viên phụ nữ tại Hội LHPN Phường 22
Xem thêm »
Tài liệu sinh hoạt Hội viên năm 2012
  Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1
  Tài liệu sinh hoạt Hội viên quý 2
  Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 2 (bổ sung)
Xem thêm »
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm